kurucu özne

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bilgiyi, toplumu, kurum ve kuralları oluşturan varsayımsal özne. 2. Kendi bilincinden yola çıkarak bilgiyi oluşturan, kendi çıkarlarını düşünerek sözleşme yapan, bu suretle toplumsal alanı oluşturan soyut birey.

İngilizcesi:
constitutive subject
« Sözlük Dizinine Dön