kurumcu iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

İktisadi davranışların çerçevesini kurumların belirlediğini ve bu yüzden iktisat biliminin, kurumlar tarafından belirlenen insan davranışlarını veri kabul ederek bu davranışlar üzerine teori kurmak yerine, bizzat bu kurumları açıklamaya çalışması gerektiğini savunan iktisadi düşünce ekolü. bkz. eski kurumcu iktisat, yeni kurumcu iktisat, işlem maliyeti iktisadı, mülkiyet hakları iktisadı, neoklasik iktisat okulu.

İngilizcesi:
institutional economics
« Sözlük Dizinine Dön