Leninizm

« Sözlük Dizinine Dön

Sovyet fikir ve eylem adamı Viladimir Ilyiç Ulyanov Lenin’in (1870-1924) başta emperyalizm, eşitsiz gelişme, demokratik merkeziyetçilik teorileri olmak üzere, Marksist düşünceye yaptığı katkılar. Marksizmin Lenin yorumunun kendi içinde sistemleştirilmesi ve yüceltilmesiyle oluşan, Lenin’in fikirlerini bayraklaştıran ideoloji.

İngilizcesi:
Leninism
« Sözlük Dizinine Dön