Leontief paradoksu

« Sözlük Dizinine Dön

Faktör donanımı teorisine göre sermaye yönünden zengin bir ülkenin sermaye-yoğun mallar ihraç, emek-yoğun malları da ithal etmesi öngörülürken, pratikte bu durumun tam tersi bulgularla karşılaşılmasının ortaya çıkardığı paradoks. Kavram, W. Leontief’in yaptığı bir empirik araştırma sonucunda ABD gibi sermaye zengini bir ülkenin dış ticaret verilerinin, yukarıdaki teorik öngörünün tersine, emek-yoğun mallar ihraç ettiğini gösterdiğine ilişkin sonuçlarla karşılaşması üzerine iktisat literatürüne girmiştir.

İngilizcesi:
Leontief paradox
« Sözlük Dizinine Dön