liberteryenizm

« Sözlük Dizinine Dön

Bireysel özgürlüğü temel değer olarak gören ve bu değerin en büyük düşmanının devlet olduğu ön kabulünden yola çıkarak, liberalizmin bireyci özlemlerinin ancak devlet karşıtı bir sosyal örgütlenme tarzı ile sağlanabileceğini savunan yaklaşım. bkz. anarşizm, anarko-kapitalizm.

İngilizcesi:
libertarianism
« Sözlük Dizinine Dön