likidite tuzağı

« Sözlük Dizinine Dön

Faiz oranının düşebileceği en düşük düzeye inmiş olduğuna inanılması nedeniyle, para arzını artırarak faiz oranlarını daha fazla düşürmenin mümkün olmaması durumu. Bu durumda faiz oranının yeniden yükselebileceği beklentisi sebebiyle, eldeki para nakit olarak tutulmak istenecek, spekülatif para talebi tam (sonsuz) esnek olacaktır. Bunun sonucu, para politikasının istihdam ve milli gelirin artırılması konusunda işlevsiz hale gelmesi, bir istikrar sağlama aracı olarak kullanılabilir olmaktan çıkmasıdır.

İngilizcesi:
liquidity trap
« Sözlük Dizinine Dön