limited şirket

« Sözlük Dizinine Dön

Toplamı elliyi geçmemek üzere, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, ortaklarının sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan ticari ortaklık. Ortaklar tarafından konulan sermaye için, anonim şirkette olduğu gibi hisse senedi çıkarılamaz. Limited şirketler, esas sözleşmede açıkça belirtilmek kaydıyla, sigortacılık dışında her türlü iktisadi faaliyet için kurulabilirler.

İngilizcesi:
limited liability company
« Sözlük Dizinine Dön