lümpen proletarya

« Sözlük Dizinine Dön

K. Marks’ın toplum çözümlemesinde, dolandırıcı, sokak çalgıcısı, sahtekar ve dilenci gibi emek gücünü geliştirici bir rol üstlenmeyen, bu nedenle de tarihsel süreçte gerici bir işlev gören alt toplum kesimleri.

İngilizcesi:
lumpen-proletariat
« Sözlük Dizinine Dön