makro ekonomi

« Sözlük Dizinine Dön

İktisadi karar birimlerinin davranışlarının tek tek değil, topluca, bir bütün olarak incelenmesi. Ekonomi biliminin, milli gelir, istihdam, fiyatlar genel düzeyi, ödemeler dengesi, yatırımlar, büyüme ve gelişme, uluslararası iktisadi ilişkiler, kamu otoritesinin para, kredi ve maliye politikası gibi ekonomik yapının bütününü ilgilendiren sorunlar ile ilgilenen bölümü. Söz konusu makro değişkenler ile bunların arasındaki karşılıklı etkileşim, makro politikaların sonuçları ile ekonomik faaliyetin bir bütün olarak irdelenip çözümlenmesine de makro ekonomik analiz denir.

İngilizcesi:
macroeconomics
« Sözlük Dizinine Dön