mal beyanı

« Sözlük Dizinine Dön

1. Resmi görevlilerin, bulundukları mevkilerin sağladığı imkânları kullanarak haksız kazanç sağlamalarını önlemek amacıyla, göreve başlarken veya gerektiğinde sahip oldukları taşınmaz tüm mallarını kamuoyuna açıklamaları. 2. Borçlunun gerek kendisinde ve gerekse üçüncü şahıslar nezdinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın türü, mahiyet ve nitelikleriyle her türlü kazanç ve gelirlerini, yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını, buna karşılık borcunu ve bu borcu nasıl ödeyeceğini yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmesi.

İngilizcesi:
declaration of property
« Sözlük Dizinine Dön