mantık

« Sözlük Dizinine Dön

Önermelerin, düşünce ve kabullerin tutarlılık, inandırıcılık, doğruluk ve yanlışlığını; çıkarımların geçerliliğini belirleyen ölçütler ve kuralları; kıyas, tümevarım ve tümdengelim gibi düşünme süreçlerinin ilkelerini araştıran disiplin.

İngilizcesi:
logic
« Sözlük Dizinine Dön