Maoizm

« Sözlük Dizinine Dön

Çindeki komünist ihtilalin önderliğini ve ardından Çin Komünist Partisi’nin yirmi yedi yıllık liderliğini yapmış olan Mao Tse Tung’un (1943-1976) devrimci doktrini ile, onun zamanında geliştirilen kendine has Marksist-Leninist prensiplerin yorum ve uygulamasına verilen ad. Mao’ya göre Marks’ın iddia ettiği gibi kapitalizmin bir yan ürünü olan proletarya sınıfının güçlenerek ortaya çıkıp devrim yapmasını beklemek yerine, var olan toplumsal güçler, meselâ köylüler, kullanılarak sosyalist devrimin yapılabilirlik imkânları zorlanmalıdır. Ona göre, Marksizm-Leninizm komünist toplum için gerekli tüm alternatifleri veya sorunlara ilişkin bütün çözümleri sağlayamamaktadır, esasen sağlaması da mümkün değildir. Çünkü, insanın bilişsel yetenek ve kapasitesi gelişip genişledikçe toplumsal sorunlara ilişkin çözümleri de zamanla değişecektir. Bu nedenle sosyalist toplumu bütün boyutlarıyla şimdiden öngörmek mümkün değildir.

İngilizcesi:
Maoism
« Sözlük Dizinine Dön