Marksist feminizm

« Sözlük Dizinine Dön

Marksist çerçeveden yola çıkarak, kadın-erkek eşitsizliği de dahil, bütün sorunların temelinde çatışmaya ve baskıya dayalı olarak kurulan ve sürdürülen sınıflı toplum yapısının bulunduğunu ve bu yüzden kadın sorununun da ancak bu sınıflı toplum yapısının ortadan kaldırılmasıyla çözülebileceğini savunan feminist görüş. bkz. feminizm, Marksizm.

İngilizcesi:
Marxist feminism
« Sözlük Dizinine Dön