Marksist iktisat kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumların tarihsel gelişimlerinin her aşamasında, söz konusu aşamayı karakterize eden üretim güçleri ile üretim ilişkileri, ya da üretim araçlarına sahiplenmenin ifadesi olan mülkiyet ilişkilerinden oluşan üretim tarzının, bütün diğer sosyal, siyasal, kültürel ilişki ve etkinlikleri belirlediğini, toplumsal değişimi, üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki yapısal çelişkinin sağladığını savunan kuram. bkz. diyalektik yöntem, kapitalizm, üretim tarzı, çatışma teorisi, radikal teori, ekonomizm.

İngilizcesi:
Marxist economic theory
« Sözlük Dizinine Dön