Marshall planı

« Sözlük Dizinine Dön

II. Dünya Savaşı sonrasında savaştan büyük yaralar almış batılı ekonomileri yeniden canlandırıp dünya işbölümündeki işlevlerini yerine getirebilmeleri için kendi ayakları üzerinde durabilecek hale getirmek amacıyla, ABD’nin Batı Avrupa ülkelerine yardım etmesini öngören plan. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı G. Marshall tarafından hazırlandığı için bu adla anılan planın, Batı Avrupa ekonomilerini güçlendirerek bu ülkelerin ithal malları talebini uyarıp ABD’nin ihraç malları için iyi bir pazar bulmak, komünizmin batıya doğru yayılmasını önlemek gibi hedefleri de bulunmaktaydı. Marshall planı çerçevesinde, sözü edilen ülkelere yapılan ekonomik yardımlara Marshall yardımı denmektedir. Toplam 10-12 milyar dolar dolayında olan bu yardımlardan en büyük payı sırası ile İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya almış, Türkiye’ye yapılan küçük miktardaki yardım da 1950’li yıllarda yapılan altyapı hamlesinde kullanılmıştır.

İngilizcesi:
Marshall plan
« Sözlük Dizinine Dön