masal

« Sözlük Dizinine Dön

Efsane. 1. Dolaylı yollardan belirli değer ve inançları çocuklara aşılamak, onları eğlendirmek veya zihin esnekliği kazandırmak amacıyla onlara anlatılmak üzere uydurulan, aşkın güçleri konu edinen ilginç öyküler. 2. Bir toplum veya alt kültür grubunun, geçmişiyle ilgili ya da önemli yararlılıklar göstermiş kahramanları konusunda nesilden nesile büyük bir övgü ile anlatarak aktardığı olağandışı ve doğaüstü nitelikteki öykü ve inançlar. bkz. mit.

İngilizcesi:
tale
« Sözlük Dizinine Dön