Maturidilik

« Sözlük Dizinine Dön

Adını kurucusu Orta Asya kökenli Müslüman alim İmam Maturidi’nin isminden alan, İslam düşünce tarihinde önemli yeri olan itikadi ekollerden biri. İmanın “kalp ile tasdik” ve “dil ile açıklama” olduğunu, imanda artma veya eksilmenin söz konusu olmadığını; ancak imanın kuvvetli yahut zayıf olabileceğini; Allah’ın ne kendinin aynı, ne de kendinden gayri olan sıfatlarının bulunduğunu; bir peygamberin çağrısı kendilerine ulaşmadıkça, insanların sadece Allah’ın varlığını ve birliğini bilmekle yükümlü olacağını; aklın iyi ve kötüyü bilme gücüne rağmen, vahiy olmadan insanın sorumlu tutulamayacağını; insanın özgür (cüz-i) iradesinin bulunduğunu savunan mezhep. bkz. Eş’arilik, Ehli Sünnet.

İngilizcesi:
Maturidism
« Sözlük Dizinine Dön