mekânsal dağılım benzerliği

« Sözlük Dizinine Dön

İki ya da daha fazla olgunun aynı mekânlarda yoğunluk bakımından benzer dağılım göstermesi. Örn. Kişilerin okuma yazma oranları ile traktör sahipliğinin aynı coğrafyada yoğunluk bakımından benzer dağılım göstermesi. bkz. Mekânsal çeşitlenme.

İngilizcesi:
spatial association
« Sözlük Dizinine Dön