melezleşerek yenileşme

« Sözlük Dizinine Dön

Küreselleşme sürecinde, özellikle müzik, giyim ve yemek alanında görülen ve iki farklı kültürün etkileşiminin, birinin diğerini dönüştürmesi şeklinde değil, her ikisinin de kendisine ait unsurları diğer kültürden aldıkları ile yeniden şekillendirip daha farklı ve yeni şeyler yaratması süreci. bkz. küreselleşme, melezleşme.

İngilizcesi:
creolization
« Sözlük Dizinine Dön