merkez bankası

« Sözlük Dizinine Dön

Bankaların bankası. Para otoritesi. Temel işlevi para arz ve talebini kontrol yoluyla, para piyasasını denetlemek, altın ve döviz rezervlerini ayarlamak, açık piyasa işlemleri ve reeskont politikası yoluyla piyasadaki para miktarıyla kredi hacmini kontrol altında tutmak ve böylelikle para ve maliye politikalarının uygulanmasına yardımcı olmak olan banka. Devlet adına para basma yetkisine sahip tek kuruluş olan merkez bankasına bankalar arasındaki merkezi konumundan dolayı “bankaların bankası”; nakit sıkıntısına düştüklerinde bankaların başvurabilecekleri nihai yer olması dolayısıyla da “son başvuru mercii” gibi sıfatlar da verilmektedir.

İngilizcesi:
central bank
« Sözlük Dizinine Dön