meta-anlatı

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir toplumu veya tarihi özselci, indirgeyici ve genelleyici kuramsal ilkeler çerçevesinde açıklamaya çalışan, global söylem, büyük tarih felsefeleri ve toplum kuramları. 2. Tüm toplumların evrim ve değişimini açıklayabilmek için yeterli ve geçerli açıklamalar sunan büyük teori olmakla yetinmeyen, buna ek olarak insan deneyiminin hakikati konusunda nihai ve destansı öyküler anlatan teoriler. Örn. Sosyalizm, ezen ve ezilen ilişkisinin tüm insanlığın hikayesini özetlediğini ileri sürmekle meta-anlatı nitelik taşımaktadır. bkz. anlatı, postmodernizm, yapıbozumculuk.

İngilizcesi:
meta-narrative
« Sözlük Dizinine Dön