meta fetişizmi

« Sözlük Dizinine Dön

İnsan emeğinin ürünü olan metaların adeta özerk bir nitelik kazanarak zapt edilemez bir güç haline gelmesi ve insana egemen olması. Eşyanın insana itaat etmesi gerekirken tersine insanın, tanrısal bir nitelik kazanan kendi ürününe itaat eder hale gelmesi. Eşyaya kölelik, metaya tapma.

İngilizcesi:
commodity fetishism
« Sözlük Dizinine Dön