meta

« Sözlük Dizinine Dön

İhtiyaç veya istekleri karşılamaya yönelik para ile alınıp satılabilen, fiyatı olan, pazarlamaya konu olan her şey. Metalar mal ve hizmet olmak üzere iki grupta toplanır. bkz. mal, hizmet.

İngilizcesi:
commodity
« Sözlük Dizinine Dön