metafizik gerçeklik

« Sözlük Dizinine Dön

Fiziksel-maddesel olmayan, elle tutulup gözle görülemeyen, gözlemlenemeyen ya da tecrübe edilemeyen şeyler ile; his, heyecan, akıl gibi beşeri melekeler veya duyumların yanı sıra duyum ve algılamaya konu olmayan, beşerin kavrayış düzleminin dışında kalan, fizikötesi alemi kapsayan gerçeklik kategorisi. bkz. gerçeklik, fiziksel gerçeklik, olgusal gerçeklik.

İngilizcesi:
metaphysical reality
« Sözlük Dizinine Dön