metodolojik bireycilik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bütünün sağlıklı bilgisinin ancak onu oluşturan unsurların bilgilerinin bir araya getirilmesiyle elde edilebileceğini savunan yaklaşım. 2. Toplumsal ilişkileri ifade edecek olan yasa yahut düzenliliklerin bireylerin davranışlarına indirgenebileceğini, bu nedenle sosyal bilimlerin en temel yönteminin birey davranışlarını tespit edip onlardan toplumsal davranışlara ilişkin genellemelere gitmek olduğunu savunan yaklaşım. bkz. metodolojik bütüncülük.

İngilizcesi:
methodological individualism
« Sözlük Dizinine Dön