metodolojik nominalizm

« Sözlük Dizinine Dön

Entellektüel ve bilimsel çabaların amacının varlıkların özlerini ortaya çıkarmak değil, davranışlarını betimlemek olması gerektiğini ileri süren yaklaşım. Buna göre bilgi üretim sürecinde “nedir” sorusundan ziyade “nasıl” sorusunun peşine takılmak daha uygun bir metodolojik tercihtir.

İngilizcesi:
methodological nominalism
« Sözlük Dizinine Dön