metodolojik tekçilik

« Sözlük Dizinine Dön

Yöntembilimsel tekçilik. Metodolojik monizm. Sosyal bilimlerle doğal bilimler arasında kullanabilecekleri bilimsel yöntem açısından herhangi bir fark bulunmadığını, bilimsel bilginin elde edilmesinin tek bir yönteminin olduğunu savunan yöntem anlayışı. bkz. metodolojik ikicilik.

İngilizcesi:
methodological monism
« Sözlük Dizinine Dön