milenyum

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bin yıllık tarih dönemi. 2. Yeryüzündeki bin yıllık dindar yönetim. Bin yılcı düşünce tarih boyunca en çok, sosyal ve ekonomik çalkantılar getiren büyük değişim dönemlerinde zihinleri meşgul etmiştir. bkz. binyılcılık.

İngilizcesi:
millennium
« Sözlük Dizinine Dön