militan

« Sözlük Dizinine Dön

Bir düşünceyi, inancı, ideolojiyi veya siyasal görüşü, zora başvuracak düzeyde şiddetle ve tavizsiz biçimde savunan.

İngilizcesi:
militant
« Sözlük Dizinine Dön