milli gelir

« Sözlük Dizinine Dön

GSMH’dan amortismanlar ve dolaylı vergiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan parasal büyüklük. Safi milli hasıladan dolaylı vergiler toplamının çıkarılmasıyla elde edilen değer. Milli gelir, normal şartlarda her üçü de aynı sonucu vermek üzere üç değişik yoldan hesaplanabilir: 1. Üretim yönünden: Üretilen nihai mal ve hizmetlerin net değerleri toplamı 2. Gelir yönünden: Toprak, emek, sermaye ve girişimci gibi üretim faktörlerinin elde ettikleri rant, ücret, faiz ve kâr gibi gelirlerin toplamı. 3. Harcama yönünden: Tasarruflar da dahil olmak üzere iktisadi karar birimleri tarafından yapılan harcamalar toplamı.

İngilizcesi:
national income
« Sözlük Dizinine Dön