milliyetçilik

« Sözlük Dizinine Dön

Ulusculuk. Nasyonalizm. Milletine ait olan bütün değerlere sahip çıkma, onları sevip koruma ve yüceltme, başka milletleri ve onlara ait değerleri çeşitli düzeylerde küçük görme yahut küçümseme esasına dayanan ideoloji. Kendi ülkesini, kültürünü sevme ve milli değerlere bağlılıkla sınırlı milliyetçiliğe pozitif milliyetçilik; ağırlıklı olarak gen yapısı veya ırk üstünlüğüne dayalı olan ve başka milletleri değersiz ve kötü görmeyi öne çıkaran milliyetçiliğe de negatif milliyetçilik denir. bkz. ırkçılık, şovenizm, dini milliyetçilik.

İngilizcesi:
nationalism
« Sözlük Dizinine Dön