mitoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Söylencebilim. 1. Masalların inanç, değer ve toplumsal yapılarla ilişkilerini incelemeyi, bu çerçevede masalları çözümlemeyi konu edinen disiplin. 2. Bir yöre, ülke veya uygarlığa özgü mitler, efsaneler ya da masallar bütünü.

İngilizcesi:
mythology
« Sözlük Dizinine Dön