MMB ifadeler

« Sözlük Dizinine Dön

Mantıksal, matematiksel, biçimsel ifadeler. Mantıksal ve matematiksel ifadeler bir dilin iskeletini meydana getiren ifadelerdir. Biçimsel ifadeler ise, “köpek bir hayvandır” cümlesinde olduğu gibi, cümle içinde bazı kavramlar arasındaki bağıntıları gösteren ifadelerdir. Bir mantıksal veya matematiksel cümlenin kanıtlanmasından bahsetmek anlamlıdır. Mantıksal, matematiksel ve biçimsel ifadeler, tecrübi ifadeler ile hipotetik ifadelerden “tanıma göre” ön-eki uygulamasıyla ayırt edilebilir. MMB cümleleri, gerçeklikle karşılaştırma amacı taşımazlar; bu cümlelerin doğruluğunun sınanması gerçeklikle karşılaştırma yapmak suretiyle ortaya konmaz. (Ş. Kocabaş) Örn. “25.25=625” şeklindeki bir matematiksel ifadenin veya “köpek bir hayvandır” şeklindeki bir biçimsel ifadenin doğruluğunun test edilmesi için bu ifadelerin olaylarla karşılaştırılması yapılmaz. Ayrıca, “inanıyorum ki” ön-eki MMB ifadeleri için anlamsızdır.

İngilizcesi:
LMF sentences
« Sözlük Dizinine Dön