model

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir araştırma evreni içinde yer alan ögelerin aralarındaki ilişkileri anlamak, daha ileri çözümlemeler yapmak veya neden sonuç ilişkilerini yakalamak amacıyla oluşturulan teorik, matematiksel veya kavramsal nitelikli ilişkiler yumağı. bkz. kuram. 2. Yapılması planlanan bir işin üretiminde rehberlik edecek örnek taklidi.

İngilizcesi:
model
« Sözlük Dizinine Dön