modern dönem

« Sözlük Dizinine Dön

Başta varlık, bilgi, değer ve yöntem alanları olmak üzere hayatın her alanında köklü bir dönüşümle, Rönesans sonrasında Batı merkezli olarak oluşan gelişmelerin egemen olduğu dönem.

İngilizcesi:
modern period
« Sözlük Dizinine Dön