modern

« Sözlük Dizinine Dön

Çağdaş. Muasır. 1. Aynı dönemde yaşayan, aynı devirde gerçekleşen, aynı dönemi paylaşan. 2. Gelenekselin karşıtı olarak, yeni olan, en son olan, içinde yaşanılan dönemde genel kabul görmese bile böyle bir potansiyel taşıyan ve olumlu imajı olan.

İngilizcesi:
modern
« Sözlük Dizinine Dön