modernlik

« Sözlük Dizinine Dön

Genel olarak bir uygarlığın kendi gelişim çizgisi içinde görece en son dönemde geliştirdiği, özel olarak da Batı uygarlığının Rönesans ve Aydınlanma dönüşümünden sonra kazandığı kültürel değer ve sosyal ilişkilerin özümsenmesi ile ortaya çıkan yaşam tarzı. bkz. aydınlanma, Rönesans, modernizm, modernleşme.

İngilizcesi:
modernity
« Sözlük Dizinine Dön