MRTS

« Sözlük Dizinine Dön

Marjinal teknik ikame oranı. Aynı çıktı düzeyinde kalmak şartıyla, üretim faktörlerinden birinden bir birim fazla kullanıldığında diğerinden kaç birim azaltmak gerektiğini gösteren oran. Teknik olarak MRTS eş-ürün eğrisinin eğimine eşittir: Q eş-ürün eğrisini temsil etmek üzere, MRTS=m(Q).

İngilizcesi:
MRTS
« Sözlük Dizinine Dön