muhafazakârlık

« Sözlük Dizinine Dön

Konservatizm. Statükoculuk. Mevcut yapıya hayat veren geleneksel değer ve normları koruma taraftarlığı. Hızlı değişimle geleneklerden kopulmasına karşı çıkmak. bkz. boşunalık tezi, aksi tesir tezi, tehlikeye atma tezi.

« Sözlük Dizinine Dön