mukayeseli üstünlükler teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. karşılaştırmalı üstünlükler kuramı.

« Sözlük Dizinine Dön