mükellef

« Sözlük Dizinine Dön

Sorumlu. İslam huku­kuna göre, akli dengesi yerinde, ergen­lik çağına ulaşmış, dolayısı ile Allah’ın emir ve yasaklarına muhatap olan in­san. Davranışlarının sorumluluğunu üst­lenen, eylemlerinin gerektiğinde hesa­bını vermek durumunda olan, yetişkin.

İngilizcesi:
responsible
« Sözlük Dizinine Dön