müşevvik

« Sözlük Dizinine Dön

Özendirici. Teşvik edici. Bir özneyi bir eylem yapmaya iten, onu bu konuda teşvik edip cesaretlendiren, riski göze almayı mümkün kılan dinamiklerden her biri. Örn. Girişimci için kâr, onu yenilik yapmaya, maliyeti düşürme ve verimliliği artırmaya özendiren en temel müşevviktir.

İngilizcesi:
incentive
« Sözlük Dizinine Dön