neo-marksizm

« Sözlük Dizinine Dön

Marks ve Lenin’in temel tezlerini korumakla birlikte, felsefe ve sosyal düşüncede Marks sonrası dönemde meydana gelen gelişmelerle Marksist yaklaşımları eklemleyerek yeniden üreten heterojen yaklaşımların genel adı. bkz. Marksizm.

İngilizcesi:
neo-marxism
« Sözlük Dizinine Dön