neoklasik iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Liberalizm, serbest ticaret, genel denge gibi konularda klasik iktisat okulunun çizgisini izlemekle birlikte, özellikle mikro çözümlemelere ağırlık veren; subjektif değer teorisi, marjinal değer, marjinal fayda, kâr ve fayda maksimizasyonu kavramlarıyla birey ve firma davranışlarını açıklayan yaklaşım. bkz. klasik iktisat.

İngilizcesi:
neoclassical economics
« Sözlük Dizinine Dön