niceliksel zaman

« Sözlük Dizinine Dön

1. İnsanın, ontolojik bir kategori olarak değişme ve hareketin dışsal çerçevesini içinde kavradığı ve olgusal değişimin nicel-matematiksel analizini mümkün kılan ölçülebilir, saatsel zaman. 2. Harekete bağlı; dünyanın kendi ekseni ve güneş çevresinde dönmesi ile meydana gelen, dün-bugün-yarın gibi bölümlemelere imkân veren, dünün insanın gerisinde, yarının ise ilerisinde kaldığı, düz-çizgisel zaman. bkz. niteliksel zaman.

İngilizcesi:
quantitative time
« Sözlük Dizinine Dön