niteliksel araştırma

« Sözlük Dizinine Dön

Niteliksel yöntemler kullanarak, olay ve süreçlerin arkasındaki nedenleri, görüşleri ve gerekçeleri anlamaya odaklanan araştırma. bkz. niteliksel yöntem, niceliksel araştırma, niceliksel yöntem.

İngilizcesi:
qualitative research
« Sözlük Dizinine Dön