niteliksel yöntem

« Sözlük Dizinine Dön

Katılımcı gözlem, derinlemesine mülakat, odak grup ve tartışma gibi sayısal analize çok fazla konu olmayan bilgi toplama yöntemi. bkz. niceliksel yöntem, niceliksel araştırma, niteliksel araştırma.

İngilizcesi:
qualitative method
« Sözlük Dizinine Dön