Nixon doktrini

« Sözlük Dizinine Dön

İttifak Devletleri’nin dünya düzeninin korunması için sorumlulukların paylaşımı, uluslararası sorunların silahla değil, müzakereler yoluyla çözümü gibi belirli pratik ilkelere dayalı, ABD Başkanı Nixon tarafından ortaya atılan doktrin.

İngilizcesi:
Nixon doctrine
« Sözlük Dizinine Dön