normatif metodoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Kural koyucu yöntembilim. Herhangi bir bilginin bilimsel bilgi kategorisine girebilmesi için uyması gereken kuralları ortaya koymayı amaçlayan yöntem bilgilerinin tümü. Buna göre normatif metodoloji bilimsel olan ile olmayan arasında sınır çizmeyi mümkün kılan bir ölçüt geliştirmeyi amaçlamalıdır. bkz. metodoloji, pozitif metodoloji.

İngilizcesi:
normative methodology
« Sözlük Dizinine Dön