Ockham bıçağı/sadeciliği

« Sözlük Dizinine Dön

13. yüzyılda yaşayan düşünür Ockham’a atfen daha sonra geliştirilmiş ve aynı tahmini yapan ve birbirine rakip iki teoriden daha az varsayımı olanın tercih edilmesi gerektiğini ifade eden ilke. Buna göre anlatımda basitlik ve sadeliği korumak için teori oluştururken mümkün olduğu kadar az varsayım yapmak gerekir.

İngilizcesi:
Occum’s razor/Ockham's razor
« Sözlük Dizinine Dön